Meer vragen

Bestuur stichting

CALCULATOR bestemd voor de berekening van ABP pensioenen

Hoe wordt het geëiste pensioen berekend? (pensioengerechtigde of nabestaande).
Eerste balk: Heeft u in de periode 2008-2020 (of een gedeelte daarvan) ABP Pensioen ontvangen? Vul hier uw huidige bruto maandbedrag van uw ABP Pensioen in.

Tweede balk: Eerste pensioenontvangst? Het gaat om de periode waarin u voor het eerst pensioen bent misgelopen. Bij voorbeeld: eerste pensioenuitkering 2006 dan vult u in: ‘ januari 2008’.

Derde balk: Deze balk laat zien ‘december 2020’. Met ingang van 2021 is weer gedeeltelijk geïndexeerd. Daardoor eindigt dan de periode waarover u een indexatieclaim kunt indienen van uw misgelopen pensioen als gepensioneerde of nabestaande.

Nb: Het bedrag van uw misgelopen pensioen is zo goed mogelijk geschat en geeft niet precies de hoogte aan. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de afhandeling van een succesvolle claim zal het juiste bedrag worden vastgesteld aan de hand van uw beschikbare gegevens bij het ABP Pensioenfonds.

DIEN UW CLAIM IN

Naam en emailadres
Vul hier de gegevens in van de pensioengerechtigde of nabestaande. Allereerst uw klantnummer bij het ABP.

Pensioengegevens
Wanneer ontving u voor het eerst pensioen?
Vul de maand en het jaar in waarop de pensioengerechtigde of de nabestaande voor het eerst pensioen ontving. Maar let op: wanneer die datum vóór 1 januari 2008 lag moet u januari 2008 invullen. Als pensioeninkomen moet u het bruto pensioeninkomen per maand invullen dat u het laatst ontvangen heeft.

Wanneer u de calculator hebt ingevuld worden deze gegevens in de balken weergegeven. Indien u de calculator nog niet heeft ingevuld moet u deze gegevens alsnog invullen. Zie ook de veel gestelde vragen bij CALCULATOR.

Ik heb een eigen pensioen en een nabestaandenpensioen. Wat moet ik dan invullen?
Sinds 2019 worden de uitkeringen op het nabestaandenpensioen en uw eigen pensioen door het ABP samengevoegd onder één klantnummer bij het ABP. Dan vult u uw huidig bruto maandbedrag van uw gecombineerde ABP pensioen in.

Als startmoment van de gecombineerde pensioenuitkering moet u dan invullen de oudste van de twee begindata binnen de periode 2008 – 2020. De hoogte van het misgelopen pensioen zal per deelnemer in een later stadium van de juridische procedure exact berekend worden.

Wat gebeurt er met mijn claim na mijn overlijden?
Gaat mijn claim na mijn overlijden over op mijn partner of erfgenamen? Ja. Wanneer ook uw partner als nabestaande overlijdt of reeds is overleden, gaat uw claim over op uw andere erfgenamen. Zij moeten zich dan bij het ABP en de Stichting Sobi pensioenherstel melden met een notariële “Verklaring van Erfrecht”.

Klantnummer niet ingevuld

Ik ben vergeten mijn klantnummer in te vullen, wat moet ik doen?
U kunt ons een e-mail sturen met daarin vermeld uw NAW-gegevens en uw ABP-klantnummer. Wij controleren en verwerken de gegevens voor u.

Niet de juiste bedragen ingevuld, wat moet ik doen?
Wanneer u wél het juiste ABP-klantnummer heeft ingevuld kunnen wij dit in een later stadium bij de exacte berekening van uw misgelopen pensioen herstellen.

FPU, prepensioen, VUT of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen in gehele of een gedeelte van de periode 2008-2020. Telt dit ook mee voor de claim?
Alleen Pensioenen die bij het ABP liepen, waarin indexatierechten contractueel waren opgenomen kunnen meedoen.

De bankovermaking is niet gelukt, maar ik wil toch meedoen.

Ik werk niet met IDEAL. Hoe kan ik het bedrag dan overmaken?
In principe kunt u met een Nederlandse bankrekening middels IDEAL uw éénmalige bijdrage betalen. Het gebeurt soms dat een betaling niet lukt. Probeer het dan nogmaals. Mocht het helemaal niet lukken dan kunt u uw éénmalige bijdrage rechtstreeks betalen op de bankrekening van de Stichting. Het bankrekeningnummer vindt u op onze contactpagina. U dient ons dan nog wel een email te zenden met uw NAW-gegevens, ABP-klantnummer en de datum van overboeking zodat wij uw gegevens kunnen controleren en toevoegen.

Ik heb geen Nederlandse bankrekening, hoe kan ik de éénmalige bijdrage van € 100 overmaken?
U kunt deze rechtstreeks betalen op de bankrekening van de Stichting. Het bankrekeningnummer en de BIC code vindt u op onze contactpagina. U dient ons nog wel een email te zenden met uw NAW-gegevens, ABP-klantnummer en de datum van overboeking, zodat wij uw gegevens kunnen controleren en toevoegen.

Ik was in 2020 nog niet gepensioneerd, waarom kan ik niet meedoen aan de claim?
Omdat we ons richten op pensioengerechtigden die als gevolg van het niet indexeren reeds concrete, gerealiseerde, verliezen hebben geleden. Wanneer we groepen met verschillende juridische posities in één procedure zouden combineren gaat de procedure jaren langer duren. Dat is ook de reden dat we niet met 150 pensioenfondsen, maar met één pensioenfonds beginnen.

Waarom vraagt u een bijdrage van € 100,- ?
Wij vragen deze bijdrage om de advocaat-  en proceskosten alsmede de organisatiekosten te kunnen financieren.

Is dit een éénmalige bijdrage?
Ja. Bij het succesvol afronden van de claim ontvangt u dit bedrag helemaal terug. Er worden geen verdere kosten in rekening gebracht.

Krijg ik het bedrag terug wanneer de claim verloren wordt of niet wordt ingediend?
In dat geval krijgt u de éénmalige bijdrage van € 100 terug onder aftrek van gemaakte kosten.