Bereken de indicatie van uw misgelopen pensioen tussen 2008 en 2020

Het gaat hier om een indicatie van uw misgelopen pensioen tussen 2008 en 2020. Na 2020 is uw pensioen wel correct geïndexeerd.

Uw pensioenschade:

Dit is het bedrag dat u mogelijk terugkrijgt indien u zich aansluit bij pensioenherstel.nl

Dien ook uw claim in
Pieter Lakeman - Bestuur Stichting SOBI - Pensioenherstel
Pieter Lakeman
Bestuur Stichting SOBI - Pensioenherstel

“De Staat heeft pensioenindexatie tegengewerkt”

De Nederlandse staat en de pensioenfondsen hebben jarenlang de Europese wetgeving en regels voor indexatie van pensioenen niet goed toegepast, met als gevolg dat pensioendeelnemers duizenden tot zelfs tienduizenden euro’s zijn misgelopen. Dat willen we herstellen.

Wij vragen een éénmalige bijdrage van € 100,- ter dekking van de kosten om uw bij het ABP gemiste pensioenindexatie bij de Staat te claimen. Bij succes ontvangt u uw € 100,- terug, samen met 100% van het u toekomende bedrag.

Pieter Lakeman, Stichting SOBI – Pensioenherstel

Door mee te doen helpt u niet alleen uzelf maar ook andere benadeelden.

Meer weten over de missie van Pensioenherstel? Lees het uitgebreide interview met Pieter Lakeman in de Volkskrant.

Huub Stapel Acteur en Presentator - Raad van Advies
Huub Stapel Acteur en Presentator - Raad van Advies

Huub Stapel: “Diep geraakt over zoveel onrecht”

“In mijn laatste voorstelling ‘Alleen familie’ zit een verhaal dat gaat over mijn vader. Nadat hij al 3 jaar dood was, bleek dat mijn moeder zijn pensioen – zestien gulden per maand – ‘te danken had’ aan het feit dat de baas van mijn vader verzuimd had pensioenzegels te plakken. In die tijd moest je namelijk nog zegels plakken.

Maar dat had deze, ja hoe moet je zo iemand noemen, op z’n minst nare man niet gedaan. Bewust wetend dat hij een hele familie in de armoede zou storten.

Als mijn moeder op dat moment  geen onderwijspensioen had gehad, dan had ze een grote armoedeval gemaakt die wij als kinderen hadden moeten opvangen. En dat allemaal door die ene werkgever van mijn vader.

Deze ingrijpende gebeurtenis uit mijn jeugd heeft een soort levenslange woede bij mij veroorzaakt die tot gevolg heeft dat alles wat met pensioen te maken heeft mij tot op de dag van vandaag meteen triggert. Nadat ik gehoord had van de Stichting pensioenherstel van Pieter Lakeman dat de pensioenen in de periode 2008 – 2020 niet zijn geïndexeerd,  pensioenuitkeringen waar mensen wel recht op hadden, gingen bij mij alle alarmbellen rinkelen en seinen op donkerrood.

Om die reden sluit ik me volledig aan bij de missie van de Stichting zodat zoveel mogelijk mensen volledig worden gecompenseerd voor wat ze zijn misgelopen.”

Pensioen bij ABP?

Ontving u in de periode van 2008 tot en met 2020 pensioen van ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs? Doe mee aan de gezamenlijke claim om uw misgelopen pensioengeld te ontvangen.

In de periode van 2008 tot en met 2020 zijn de pensioenen niet geïndexeerd. Met als gevolg een vermindering van de koopkracht van pensioendeelnemers, tot wel 20 procent. Dat is niet volgens de Europese regels. Dat willen we nu herstellen.

Om te zorgen dat u, als pensioendeelnemer, krijgt waar u recht op heeft, roepen we de Staat en pensioenfonds ABP ter verantwoording met een gezamenlijke claim.

Onze gezamenlijke claim

Stichting SOBI – Pensioenherstel is een initiatief van econometrist Pieter Lakeman. In de stichting komen kennis, ervaring en een sterk netwerk samen voor een claim van historische waarde. Met Stichting SOBI – Pensioenherstel willen we u als pensioendeelnemers het pensioen geven waar u recht op heeft. Met claims tegen de Staat gaan we de indexatie van uw pensioen herstellen.

Er zijn 150 pensioenfondsen actief in Nederland met verschillende rekenrentes en verschillende indexatieachterstanden. Dat betekent ook 150 verschillende schadeberekeningen waar een rechter naar moet kijken als we een claim indienen voor alle pensioendeelnemers tegelijk. Daarom is besloten te starten met één pensioenfonds, pensioenfonds ABP, waar een helder en voor alle deelnemers identiek inzicht is van de opgelopen indexatieachterstand.

Onze aanpak
We richten ons in deze claim op mensen die bij pensioenfonds ABP een pensioen hebben opgebouwd en in de periode van 2008 tot en met 2020 (of een gedeelte hiervan) pensioen hebben ontvangen. Door te focussen op één pensioenfonds versnellen we het proces en vergroten we onze kans van slagen. Met een positieve uitspraak maken we de weg vrij voor pensioendeelnemers bij andere fondsen.

Ik doe mee

Hoe verloopt de procedure van het indienen van de schadeclaim?

hoe werkt het?

 • Nederland Informeren

  Vanaf februari starten we met Nederland te informeren over deze claim. Met een campagne motiveren we zoveel mogelijk mensen die een pensioen bij ABP hebben om aan te sluiten.
 • Claims verzamelen

  Voor een collectieve claim heeft de Stichting inschrijvingen nodig van pensioendeelnemers die in de periode van 2008 tot en met 2020 (of een gedeelte hiervan) een pensioenuitkering hebben ontvangen via pensioenfonds ABP. Wij hebben medestanders nodig om het proces te kunnen financieren. Daarom vragen wij u om een bijdrage van € 100 die u na de succesvolle claim weer terug ontvangt.
 • Dagvaarding de Staat

  Na de inschrijvingen dienen de advocaten in naam van de Stichting een dagvaarding in bij de rechter met een gefundeerde onderbouwing van de claim.
 • Verweer van de Staat

  De Rechtbank bestudeert deze dagvaarding en bepaalt hoe het proces verder vorm zal krijgen.
 • Uitspraak

  Op de uitspraak kunnen ook pensioendeelnemers van andere pensioenfondsen zich beroepen om te ontvangen waar ze recht op hebben.
 • Uitbetaling

  U ontvangt compensatie voor het misgelopen pensioengeld.

Doe mee

We verwachten gemiddeld een compensatie van €15.000 wanneer u de volledige periode van 2008 tot en met 2020 pensioen heeft ontvangen. Dat bedrag varieert per pensioengerechtigde.

Om deze claim te bekostigen vragen wij een vergoeding van maximaal 1,9% van uw totale compensatie die we voor u organiseren. Om het proces in gang te zetten en de startkosten van de procedure te bekostigen vragen wij u nu om een deelnamebijdrage van €100. Deze bijdrage dient als voorschot en ontvangt u bij succes in zijn geheel terug.

Daarnaast willen wij uw inzet belonen, want we hebben pioniers nodig om deze claim van historische waarde te maken. Door de bijdrage van €100 maakt u samen met ons dit proces mogelijk, en om deze reden kunnen we de vergoeding die u betaalt over de totale compensatie voor u terugbrengen naar 0% in plaats van 1,9%.

Samen roepen we de Staat ter verantwoording om de indexatie van uw pensioen te herstellen.

Accepteer marketing cookies om deze content te zien.

Accepteer marketing cookies
Veelgestelde vragen
Het Europese Hof stelt indexatie als een voorwaarde voor verplichte deelname aan het pensioenfonds ABP. Ook de Europese regelgeving maakt het mogelijk dat pensioenfondsen bij het vaststellen en toekennen van indexering, rekening kunnen houden met het rendement van de beleggingen die door het pensioenfonds worden beheerd en met de toekomstige beleggingsopbrengsten.
De Nederlandse Bank heeft bij het totstandkomen van de pensioenwet in 2007, en al eerder, bepaald dat pensioenfondsen zo rijk moeten zijn dat zij bestand zijn tegen het risico dat er een plotselinge grote en onverwachte uitstroom van kasmiddelen optreedt. Dat risico bestaat wel voor banken, maar niet voor pensioenfondsen.
Nee. Wij betogen dat dit in strijd is met de Europese regels en in strijd is met het Europese Handvest waarin het eigendomsrecht van Europese en dus Nederlandse burgers is vastgesteld.
Ja en nee. De Staat heeft beslist dat pensioenfondsen de verplichtingen met onjuiste rekenrente moeten berekenen. Hierdoor konden fondsen niet indexeren. Pensioenfondsen, zoals ABP, hebben echter ook een eigen verantwoordelijkheid en kunnen zich niet zonder meer achter de Staat verschuilen.
We vinden het belangrijk een gefundeerde en haalbare claim neer te leggen. Met ABP richten we ons op het grootste pensioenfonds van Nederland, en focussen we de claim op één eenvoudige rekenmethode voor schadeberekening van alle bij het fonds aangesloten pensioendeelnemers. De claim naar andere pensioenfondsen kan op een later tijdstip worden uitgerold.
We houden rekening met een proceduretijd van minimaal twee jaar bij de rechtbank.
In het geval dat de claim niet wordt toegekend, worden de bedragen onder aftrek van reeds gemaakte kosten teruggestort. Het is onzeker hoeveel er overblijft.
Wij richten ons met deze claim op gepensioneerden pensioendeelnemers die in de periode van 2008 tot en met 2020 (of een gedeelte hiervan) recht hadden op pensioen. Mocht u in die periode geen pensioen hebben ontvangen maar wel gewerkt hebben, dan kunt u zich richten tot uw vakbond die de belangen van werkenden behartigt.

De feiten op een rij

 • De Europese pensioenrichtlijn (IORP) maakt het mogelijk dat pensioenfondsen bij het vaststellen en toekennen van indexering rekening houden met een rekenrente die mede gebaseerd is op het rendement van de beleggingen die door het pensioenfonds worden beheerd en met de toekomstige beleggingsopbrengsten.
 • Het Nederlandse indexeringsbeleid verdraagt zich niet of slecht met de Europese pensioenrichtlijnen.
 • Europees recht heeft voorrang boven nationaal recht: nationale regels moeten dus in overeenstemming zijn met EU recht.
 • Het Nederlandse indexeringsbeleid is dat niet.
 • De Nederlandse staat heeft Europese (pensioen) wetten en regels niet juist toegepast in de Nederlandse wet die in 2007 is opgesteld.
 • Indexatie is een voorwaarde volgens het EU Hof bij verplichte deelname aan het ABP.
 • Pensioenfondsen mochten vanaf dat moment bij hun indexering onvoldoende tot geen rekening houden met het rendement van hun beleggingen.
 • De pensioenfondsen moesten hun indexering baseren op een rekenrente die was afgeleid van een “risicovrije” kortlopende rente onder toezicht van De Nederlandsche Bank. De rekenrente waarmee de waarde van de toekomstige pensioenuitgaven wordt berekend, moet volgens de Staat gebaseerd worden op een kortlopende risicovrije rente.
 • Ook schreef de Staat voor dat de totale balanswaarde van de beleggingen hoger moest zijn dan de te hoog berekende waarde van de toekomstige pensioenuitgaven om te mogen indexeren.
 • Door een lage risicovrije rekenrente toe te passen, zijn de verplichtingen te hoog en de reserves te klein weergegeven op de balans van de pensioenfondsen, waardoor indexatie door de pensioenfondsen uitbleef. Dit had niet gehoeven.
 • Door dit onrechtmatig handelen van de Nederlandse staat en de daartoe gedwongen pensioenfondsen zijn pensioendeelnemers tot circa 20% in koopkracht achteruit gegaan.
 • Dit is in strijd met het Europese eigendomsrecht.